PDA

View Full Version : Khu Tà Diệt Ma 3 - 30 Tậpdat.codon60
30-10-2008, 10:18 PM
http://movie.zing.vn/Movie/resources/images/picture/6/My-date-with-a-vampire3-poster.jpg

Giới thiệu: Khi Nhật Bổn xâm lược Trung Hoa, đội trưởng đội du kích Phương Quốc Hoa cùng đại tá Nhật Bổn Xuyên Bổn Long Nhất triển khai một cuộc kịch chiến, Hoa bị thương nhưng vẫn cứu được một em bé bị thương tên Phục Sanh, bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện, tấn công vào cả ba người. Đến năm 1998, một trinh thám bí mật tên Phương Thiên Hữu xuất hiện tại Hồng Kông, hóa ra Hữu là Hoa Năm xưa, bởi vì ác quỉ cắn phải, cùng với Phục Sanh trở thành ma hút máu bất tử, trong lúc Long Nhất cũng trở thành tên ma đầu tàn bạo, háo sát. Người bắt ma thời đại tenn Mã Tiểu Linh được mời tới để bắt ma hút máu, tuy nhiên Linh và bạn thân của cô là Vương Trân Trân cùng Thiên Hữu....


http://movie.zing.vn/movie/resources/images/aidpicture/14/My-date-with-a-vampire3-01.jpg
http://movie.zing.vn/movie/resources/images/aidpicture/14/My-date-with-a-vampire3-02.jpg
http://movie.zing.vn/movie/resources/images/aidpicture/14/My-date-with-a-vampire3-03.jpg
http://movie.zing.vn/movie/resources/images/aidpicture/14/My-date-with-a-vampire3-04.jpg
Tập 1 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/01.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:19 PM
Tập 2 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/02.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:19 PM
Tập 3 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/03.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:20 PM
Tập 4 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/04.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:20 PM
Tập 5 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/05.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:20 PM
Tập 6 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/06.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:20 PM
Tập 7 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/07.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:20 PM
Tập 8 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/08.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:20 PM
Tập 9 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/09.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:20 PM
Tập 10 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/10.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:21 PM
Tập 11 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/11.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:21 PM
Tập 12 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/12.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:21 PM
Tập 13 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/13.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:21 PM
Tập 14 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/14.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:21 PM
Tập 15 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/15.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:22 PM
Tập 16 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/16.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:22 PM
Tập 17 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/17.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:22 PM
Tập 18 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/18.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:22 PM
Tập 19 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/19.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:22 PM
Tập 20 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/20.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:22 PM
Tập 21 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/21.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:23 PM
Tập 22 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/22.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:23 PM
Tập 23:
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/23.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:23 PM
Tập 24 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/24.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:23 PM
Tập 25 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/25.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:23 PM
Tập 26 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/26.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:23 PM
Tập 27 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/27.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:24 PM
Tập 28 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/28.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:24 PM
Tập 29 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/29.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:24 PM
Tập 30 :
mms://movie.kapsule.info/PhimTH/KhuTaDietMa3/30.wmv?k=96

dat.codon60
30-10-2008, 10:24 PM
The EnD :60: